OK机票网 >> 北京特价机票>>北京到巴彦淖尔特价机票
选择出发日期:

北京到巴彦淖尔30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
05-20
¥760
05-21
¥690
05-22
¥690
05-23
¥690
05-24
¥690
05-25
¥690
05-26
¥480
05-27
¥480
05-28
¥480
05-29
05-30
05-31
06-01
06-02
06-03
06-04
06-05
06-06
06-07
06-08
06-09
06-10
06-11
06-12
06-13
06-14
06-15
06-16
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
07:50 09:45 ZH1147 深圳航空 北京 巴彦淖尔 JET 1234567
07:50 09:45 CA1147 中国国航 北京 巴彦淖尔 JET 1234567