OK机票网 >> 大连特价机票>>大连到北京特价机票
选择出发日期:

大连到北京30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
10-27
¥330
10-28
¥310
10-29
¥160
10-30
¥160
10-31
¥140
11-01
¥310
11-02
¥160
11-03
¥310
11-04
¥340
11-05
¥340
11-06
¥140
11-07
¥200
11-08
¥140
11-09
¥150
11-10
¥410
11-11
¥450
11-12
¥130
11-13
¥130
11-14
¥130
11-15
¥130
11-16
¥230
11-17
¥358
11-18
¥480
11-19
¥388
11-20
¥528
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
08:00 09:20 CZ6125 南方航空 大连 周水子 北京 321 1234567
08:20 09:35 CA1606 中国国航 大连 周水子 北京 JET 1234567
08:20 09:35 ZH1606 深圳航空 大连 周水子 北京 JET 1234567
09:25 10:45 CA8903 中国国航 大连 周水子 北京 JET 1234567
09:25 10:45 SC8903 山东航空 大连 周水子 北京 JET 1234567
09:25 10:45 ZH4617 深圳航空 大连 周水子 北京 JET 1234567
10:30 11:50 CZ6129 南方航空 大连 周水子 北京 321 1234567
12:25 13:50 HU7284 海南航空 大连 周水子 北京 787 1...5..
13:35 14:50 CZ6121 南方航空 大连 周水子 北京 321 1234567
14:15 15:35 CA8905 中国国航 大连 周水子 北京 JET 1234567
14:15 15:35 SC8905 山东航空 大连 周水子 北京 JET 1234567
14:15 15:35 ZH1925 深圳航空 大连 周水子 北京 JET 1234567
15:50 17:15 CZ6133 南方航空 大连 周水子 北京 321 1234567
16:25 17:45 CA154 中国国航 大连 周水子 北京 JET .....67
16:25 17:45 CA154 中国国航 大连 周水子 北京 JET 1.3.5..
16:50 18:05 CA952 中国国航 大连 周水子 北京 738 1..45.7
16:55 17:55 MU2450 东方航空 大连 周水子 北京 320 ...4...
16:55 18:10 MU2450 东方航空 大连 周水子 北京 320 123.567
17:10 18:30 CA954 中国国航 大连 周水子 北京 738 1234567
18:55 20:10 CZ6137 南方航空 大连 周水子 北京 321 1234567
19:35 21:10 CA8907 中国国航 大连 周水子 北京 JET .234567
19:35 21:10 CA8907 中国国航 大连 周水子 北京 JET 1......
19:35 21:10 CA8907 中国国航 大连 周水子 北京 JET 1234567
19:35 21:10 SC8907 山东航空 大连 周水子 北京 JET .234567
19:35 21:10 SC8907 山东航空 大连 周水子 北京 JET 1......
19:35 21:10 SC8907 山东航空 大连 周水子 北京 JET 1234567
19:35 21:10 ZH4619 深圳航空 大连 周水子 北京 JET .234567
19:35 21:10 ZH4619 深圳航空 大连 周水子 北京 JET 1......
19:35 21:10 ZH4619 深圳航空 大连 周水子 北京 JET 1234567
19:55 21:20 CZ6139 南方航空 大连 周水子 北京 319 1234567