OK机票网 >> 大连特价机票>>大连到成都特价机票
选择出发日期:

大连到成都30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
05-31
¥730
06-01
¥680
06-02
¥740
06-03
¥680
06-04
¥740
06-05
¥680
06-06
¥780
06-07
¥780
06-08
¥710
06-09
¥746
06-10
¥680
06-11
¥964
06-12
¥710
06-13
¥950
06-14
¥895
06-15
¥970
06-16
¥910
06-17
06-18
¥910
06-19
06-20
¥910
06-21
06-22
¥910
06-23
¥910
06-24
06-25
06-26
06-27
¥1450
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
07:30 12:20 CZ6433 南方航空 大连 周水子 成都 双流 321 1234567
09:10 13:40 CA8925 中国国航 大连 周水子 成都 双流 73D 1234567
09:10 13:40 ZH1943 深圳航空 大连 周水子 成都 双流 73D 1234567
12:45 17:15 3U8812 四川航空 大连 周水子 成都 双流 321 1234567
14:40 19:10 CZ6435 南方航空 大连 周水子 成都 双流 319 1234567
16:45 21:45 MU2826 东方航空 大连 周水子 成都 双流 320 1234567
20:15 00:50 3U8814 四川航空 大连 周水子 成都 双流 320 1234567