OK机票网 >> 大连特价机票>>大连到上海特价机票
选择出发日期:

大连到上海30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
10-03
¥240
10-04
¥580
10-05
¥240
10-06
¥400
10-07
10-08
¥1120
10-09
¥430
10-10
¥230
10-11
¥220
10-12
10-13
¥280
10-14
¥850
10-15
¥570
10-16
¥450
10-17
¥420
10-18
¥230
10-19
¥530
10-20
¥340
10-21
¥300
10-22
¥420
10-23
10-24
¥430
10-25
¥350
10-26
10-27
10-28
¥420
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
07:40 09:30 CA8953 中国国航 大连 周水子 上海 虹桥 73D 1234567
07:45 09:35 MU5660 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 1234567
08:00 09:45 CZ6521 南方航空 大连 周水子 上海 虹桥 321 1234567
10:15 12:05 9C8844 春秋航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 1234567
10:15 12:05 CZ6533 南方航空 大连 周水子 上海 虹桥 321 1234567
11:00 12:45 HO1164 吉祥航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 .....6.
11:00 12:45 HO1164 吉祥航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 .2345.7
11:00 12:45 MU3920 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 .2345.7
11:25 13:20 MU5624 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 1234567
12:30 14:15 CZ6523 南方航空 大连 周水子 上海 虹桥 321 1234567
13:40 15:20 FM9192 上海航空 大连 周水子 上海 虹桥 738 1234567
14:25 16:05 9C8858 春秋航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 1234567
15:10 17:00 HO1166 吉祥航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 .2.....
15:10 17:00 MU3922 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 .2.....
15:20 17:10 HO1166 吉祥航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 123.567
15:20 17:10 MU3922 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 123.567
15:45 17:40 HO1166 吉祥航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 ...4...
15:45 17:40 MU3922 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 ...4...
16:00 17:45 CZ6535 南方航空 大连 周水子 上海 虹桥 321 12.4.6.
16:20 18:10 MU5642 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 319 1234567
16:45 18:35 MU5622 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 ....5.7
16:45 18:35 MU5668 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 .2.4.6.
17:05 18:55 CZ6535 南方航空 大连 周水子 上海 虹桥 321 ..3....
18:00 19:45 CZ6525 南方航空 大连 周水子 上海 虹桥 JET 1234567
18:15 20:05 CZ6535 南方航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 ......7
19:15 21:05 MU5626 东方航空 大连 周水子 上海 虹桥 JET 1234567
20:25 22:15 CZ6535 南方航空 大连 周水子 上海 虹桥 321 ....5..
22:55 00:40 9C8978 春秋航空 大连 周水子 上海 虹桥 320 1234567