OK机票网 >> 大连特价机票>>大连到天津特价机票
选择出发日期:

大连到天津30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
06-08
¥170
06-09
¥210
06-10
¥170
06-11
¥210
06-12
¥300
06-13
¥170
06-14
¥170
06-15
¥170
06-16
¥170
06-17
¥170
06-18
¥170
06-19
¥170
06-20
¥230
06-21
¥260
06-22
¥260
06-23
¥410
06-24
¥415
06-25
¥310
06-26
¥260
06-27
¥260
06-28
¥410
06-29
¥570
06-30
¥640
07-01
¥650
07-02
¥410
07-03
¥260
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
07:55 08:50 CZ6579 南方航空 大连 周水子 天津 滨海 320 1234567
09:00 09:55 CZ3754 南方航空 大连 周水子 天津 滨海 320 1.3.5.7
09:50 10:40 GS6502 天津航空 大连 周水子 天津 滨海 190 ..345.7
09:50 10:40 HU6502 海南航空 大连 周水子 天津 滨海 190 ..345.7
09:55 10:45 GS6502 天津航空 大连 周水子 天津 滨海 190 12...6.
09:55 10:45 HU6502 海南航空 大连 周水子 天津 滨海 190 12...6.
10:15 11:05 MF8178 厦门航空 大连 周水子 天津 滨海 737 1234567
15:15 16:10 GS6508 天津航空 大连 周水子 天津 滨海 E90 1234567
18:00 19:00 CA152 中国国航 大连 周水子 天津 滨海 738 1.3..6.
18:35 19:35 GS6510 天津航空 大连 周水子 天津 滨海 E90 1.3.567
18:35 19:35 HU6510 海南航空 大连 周水子 天津 滨海 E90 1.3.567
18:40 19:40 GS6510 天津航空 大连 周水子 天津 滨海 E90 .2.4...
18:40 19:40 HU6510 海南航空 大连 周水子 天津 滨海 E90 .2.4...
19:30 20:25 GS6504 天津航空 大连 周水子 天津 滨海 190 .2.45.7
19:30 20:25 HU6504 海南航空 大连 周水子 天津 滨海 190 .2.45.7
19:35 20:30 GS6504 天津航空 大连 周水子 天津 滨海 190 1......
19:35 20:30 HU6504 海南航空 大连 周水子 天津 滨海 190 1......
21:05 22:00 GS6506 天津航空 大连 周水子 天津 滨海 190 1234567
21:05 22:00 HU6506 海南航空 大连 周水子 天津 滨海 190 1234567