OK机票网 >> 南京特价机票>>南京到绵阳特价机票
选择出发日期:

南京到绵阳30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
06-01
¥700
06-02
¥510
06-03
¥510
06-04
¥590
06-05
¥526
06-06
¥526
06-07
¥526
06-08
¥510
06-09
¥510
06-10
¥526
06-11
¥600
06-12
¥604
06-13
¥604
06-14
¥577
06-15
06-16
06-17
06-18
06-19
06-20
06-21
06-22
06-23
06-24
06-25
06-26
06-27
06-28
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
13:45 15:25 3U8534 四川航空 南京 禄口 绵阳 南郊 319 1.3.5.7