OK机票网 >> 青岛特价机票>>青岛到上海特价机票
选择出发日期:

青岛到上海30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
05-30
¥470
05-31
¥220
06-01
¥350
06-02
¥260
06-03
¥220
06-04
¥260
06-05
¥260
06-06
¥350
06-07
¥220
06-08
¥300
06-09
¥270
06-10
¥390
06-11
¥270
06-12
¥270
06-13
¥360
06-14
¥350
06-15
¥360
06-16
¥360
06-17
¥470
06-18
¥360
06-19
¥360
06-20
¥470
06-21
¥360
06-22
¥360
06-23
¥320
06-24
¥480
06-25
¥560
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
07:40 08:55 MU5512 东方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 320 1234567
07:55 09:10 CA4661 中国国航 青岛 流亭 上海 虹桥 738 1234567
07:55 09:10 SC4661 山东航空 青岛 流亭 上海 虹桥 738 1234567
08:45 09:50 MU5516 东方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 320 1234567
08:50 10:05 CA4601 中国国航 青岛 流亭 上海 虹桥 738 123456.
08:50 10:05 SC4601 山东航空 青岛 流亭 上海 虹桥 738 123456.
09:55 11:20 HO1196 吉祥航空 青岛 流亭 上海 虹桥 320 1234.67
09:55 11:20 MU3934 东方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 320 1234.67
10:05 11:25 MU589 东方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 33E .2.4...
10:50 12:10 MU5526 东方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 323 1234567
12:20 13:35 CA4663 中国国航 青岛 流亭 上海 虹桥 738 ....5..
12:20 13:35 CA4663 中国国航 青岛 流亭 上海 虹桥 738 1234567
12:20 13:35 SC4663 山东航空 青岛 流亭 上海 虹桥 738 ....5..
12:20 13:35 SC4663 山东航空 青岛 流亭 上海 虹桥 738 1234567
13:15 14:35 CA4669 中国国航 青岛 流亭 上海 虹桥 738 1234567
13:15 14:35 SC4669 山东航空 青岛 流亭 上海 虹桥 738 1234567
13:30 14:50 MU5518 东方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 320 1234567
14:20 15:40 MU5520 东方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 320 ..345.7
14:35 16:00 FM9232 上海航空 青岛 流亭 上海 虹桥 73G 1.3.5.7
14:35 16:00 HO1116 吉祥航空 青岛 流亭 上海 虹桥 320 1234567
15:35 16:55 FM9230 上海航空 青岛 流亭 上海 虹桥 73G .2.4.6.
15:50 17:10 CA4665 中国国航 青岛 流亭 上海 虹桥 738 1234567
15:50 17:10 SC4665 山东航空 青岛 流亭 上海 虹桥 738 1234567
16:20 17:40 CZ6225 南方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 319 12.45.7
16:20 17:40 CZ6225 南方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 319 12345.7
17:05 18:25 CA4667 中国国航 青岛 流亭 上海 虹桥 738 ....5..
17:05 18:25 CA4667 中国国航 青岛 流亭 上海 虹桥 738 .234567
17:05 18:25 SC4667 山东航空 青岛 流亭 上海 虹桥 738 ....5..
17:05 18:25 SC4667 山东航空 青岛 流亭 上海 虹桥 738 .234567
17:30 18:50 MU5530 东方航空 青岛 流亭 上海 虹桥 320 1.3.5.7