OK机票网 >> 上海特价机票>>上海到烟台特价机票
选择出发日期:

上海到烟台30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
05-24
¥280
05-25
¥280
05-26
¥280
05-27
¥660
05-28
¥240
05-29
¥280
05-30
¥750
05-31
¥340
06-01
¥320
06-02
¥430
06-03
¥320
06-04
¥630
06-05
¥240
06-06
¥560
06-07
¥400
06-08
¥320
06-09
¥320
06-10
¥320
06-11
¥700
06-12
¥320
06-13
¥320
06-14
¥470
06-15
¥320
06-16
¥670
06-17
¥760
06-18
06-19
06-20
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
07:35 09:10 FM9071 上海航空 上海 虹桥 烟台 莱山 738 ..3456.
07:35 09:10 MU9071 东方航空 上海 虹桥 烟台 莱山 738 ..3456.
09:20 10:55 FM9073 上海航空 上海 虹桥 烟台 莱山 738 1234567
09:50 11:30 MU5543 东方航空 上海 虹桥 烟台 莱山 320 12.45.7
10:10 11:50 MU5577 东方航空 上海 虹桥 烟台 莱山 320 ..3..6.
10:20 11:55 SC4862 山东航空 上海 虹桥 烟台 莱山 738 1234567
13:40 15:15 FM9249 上海航空 上海 虹桥 烟台 莱山 738 1234567
14:50 16:25 SC4864 山东航空 上海 虹桥 烟台 莱山 738 1234567
18:35 20:15 FM9273 上海航空 上海 虹桥 烟台 莱山 738 1234567
20:10 21:45 CZ6552 南方航空 上海 虹桥 烟台 莱山 321 ..3.5.7
20:30 22:00 SC4866 山东航空 上海 虹桥 烟台 莱山 738 1234567
21:30 23:05 MU5547 东方航空 上海 虹桥 烟台 莱山 320 12.45..