OK机票网 >> 西双版纳特价机票>>西双版纳到上海特价机票
选择出发日期:

西双版纳到上海30日内最低票价趋势

周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
09-12
¥1350
09-13
¥1350
09-14
¥1550
09-15
¥1550
09-16
¥1350
09-17
¥1350
09-18
¥1350
09-19
¥1350
09-20
¥1350
09-21
¥1350
09-22
¥1350
09-23
¥1550
09-24
¥1350
09-25
¥1350
09-26
¥1350
09-27
¥1350
09-28
¥1350
09-29
09-30
10-01
10-02
10-03
10-04
10-05
¥2230
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
13:15 18:20 FM9454 上海航空 西双版纳 嘎洒 上海 虹桥 737 1234567
13:15 18:20 MU9454 东方航空 西双版纳 嘎洒 上海 虹桥 737 1234567